Gender en seksualiteit: diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer

Op 15 juli heb ik de course Gender & Sexuality: Diversity and Inclusion in the Workplace bij de Universiteit van Pittsburgh succesvol afgerond. De twee docenten, Dr. Susan Marine (Merrimack College) en Dr. Julie Beaulieu (University of Pittsburgh), nemen je in deze course mee langs alle basisbegrippen en hoe dit vanuit de geschiedenis kan worden vertaald naar diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer.

Zeker in de huidige tijd, waarin de Black Lives Matter Movement een steeds luidere stem krijgt, was deze cursus heel interessant omdat het – net als bij de BLM – een perspectief biedt op minderheden. In deze cursus wordt het vervolgens ook getrokken naar hoe je dit kunt gebruiken om de diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer te vergroten en waarom het belangrijk is om dat te doen.

Hoewel de course naar mijn mening een vrij eenzijdig beeld geeft, het een zeer Amerikaanse insteek heeft en sommige onderwerpen mijns inziens nog véél meer uitgediept konden worden vanuit wetenschappelijk en/of sociaal oogpunt, biedt de course wel een aantal handvatten voor zij die nog niet bekend zijn met dit onderwerp en daar stappen in willen maken.

Hoe ga je om met termen als gender en seksualiteit?

Om de course goed te kunnen doorlopen, begin je de course met een uitleg over de begrippen die in deze course naar voren komen. Hieronder vallen gender en seksualiteit, maar ook het hele spectrum in LGBTQIA+ komt naar voren. In deze course ligt de nadruk op het goed begrijpen van de termen. Dat begint met de definitie, maar legt je ook uit hoe deze begrippen tot stand komen. De meeste begrippen binnen deze course zijn namelijk relatief (ver)nieuw(end). Het legt je uit hoe bepaalde gebeurtenissen of stemmen uit de community zorgen voor een ander gebruik van definities en termen. Hoe discriminerende termen groeiden tot geuzennamen.

Belangrijk aspect in deze course is dat gender niet gelijk is aan seksualiteit. En zo is ook gender identiteit niet hetzelfde als geslacht. En ook hoe je aankijkt tegen geslacht is afhankelijk van je perspectief. Onbewust hebben we in het moderne, Westerse leven allemaal te maken met gender­verwachtingen, waarmee het cruciaal is om de wereld en de mensen om ons heen goed te begrijpen. Door mijzelf te verdiepen in de terminologie en de daar omheen hangende historische bewegingen, wordt ook duidelijk hoe al deze begrippen samenhangen met de termen diversiteit en inclusiviteit die in menig organisatie worden gebruikt. Zonder jezelf te verdiepen in de historische achtergrond en de betekenis van de verschillende termen is het onmogelijk om diversiteit en met name inclusiviteit op de werkvloer te bewerkstelligen.

Hoe je omgaat met termen als gender en seksualiteit is dus afhankelijk van je kennis van alle termen die onder deze paraplubegrippen hangen, maar ook van je inzicht in hoe deze begrippen samenhangen, elkaar versterken en vooral ook hoe ze van elkaar verschillen.

Waarom je de diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer wilt vergroten

In de course van Pittsburgh University komt ook aan bod wáárom je de diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer wilt verhogen. De course legt zich met name toe op de mentale en fysieke gezondheid van je medewerkers zo hoog mogelijk houden, waarmee je medewerkers het meeste uit zichzelf kunnen halen. Dat is uiteraard goed voor je organisatie, want als jouw medewerkers hun full potential bereiken, dan kan jouw organisatie ook meer groeien. Een belangrijk aspect wat hier wordt gemist, is wat Google heel mooi beschrijft in hun Google Diversity Report 2020: “

In the past four years, we’ve doubled in size—today, we have more than 100,000 employees in 170 cities spanning nearly 60 countries. Operating at this scale brings an elevated level of responsibility to everything we do. We need a workforce that’s more representative of our users, and a workplace that creates a sense of belonging for everyone.

Google Diversity Report 2020

Kortom, als organisatie wil je dat je medewerkers ook een goede afspiegeling zijn van je gebruikers, klantengroep, donateurs, afnemers of de samenleving, zodat je als organisatie nog beter op hen kunt aansluiten. Daarnaast wil je dat je als organisatie ook als werkgever toegankelijk zijn voor iedereen om die goede afspiegeling te kunnen bereiken. Ook hiermee wil je als organisatie je volledig potentieel benutten.

Volgens het Center for American Progress zijn er zelfs 10 manieren waarop diversiteit op de werkvloer een organisatie positief beïnvloedt.

  1. Een divers personeelsbestand zorgt voor economische groei.
  2. Een divers personeelsbestand kan een groter aandeel van de consumentenmarkt veroveren.
  3. Werving uit een diverse pool van kandidaten betekent meer gekwalificeerd personeel.
  4. Een divers en inclusief personeelsbestand helpt bedrijven om personeelsverloopkosten te vermijden.
  5. Diversiteit bevordert een creatiever en innovatiever personeelsbestand.
  6. Organisaties moeten zich aanpassen om concurrerend te zijn op de economische markt.
  7. Diversiteit is een belangrijk aspect van ondernemerschap.
  8. Diversiteit in bedrijfseigendom, vooral onder gekleurde vrouwen, is essentieel om onze economie vooruit te helpen.
  9. Diversiteit op de werkplek is nodig om een ​​concurrerende economie te creëren in een geglobaliseerde wereld.
  10. Diversiteit in het management is nodig om het volledige potentieel van een bedrijf te benutten.

Diversiteit en inclusiviteit op de werkvloer

De course Gender & Sexuality: Diversity and Inclusion in the Workplace geeft een aantal simpele handvatten om op de werkvloer inclusiviteit en diversiteit te vergroten. Onder andere kwamen aan bod:

Natuurlijk zijn er nog vele andere manieren om de diversiteit te vergroten in je werknemersbestand. Het begint in ieder geval met het doordringend begrijpen van de problematiek en de course Gender & Sexuality: Diversity and Inclusion in the Worplace is daar een goede start voor.

Meer weten?

Foto door Sharon McCutcheon via Pexels.

Geef een reactie